K O N T A K T       | ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 GDAŃSK-OLIWA
tel. 58 552 0051

A R C H I W U M   | 2009 | 2010 | 2011
K A L E N D A R I U M

F O T O G A L E R I E

Otwierają się w nowym oknie. Niektóre najnowsze galerie z katalogu mogą być chwilowo niewidoczne na tej stronie. Otwórz katalog wszystkich fotogalerii od roku 2009

S T Y C Z E Ń

1 stycznia 2012 Nowy Rok - sztuczne ognie widok z wieży Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
6 stycznia 2012 Uroczystość Objawienia Pańskiego Spotkanie Opłatkowe Pomorskiej Inspektorii Weterynaryjnej; II Orszak Trzech Króli w Gdańsku - foto Karolina Hermann; Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź z wizytą duszpasterską - kolęda w Parafii MB Nieustającej Pomocy w Juracie - foto Ireneusz Budzisz
8 stycznia 2012 Wręczenie nagród Pro Ecclesia et Populo - Dwór Artusa w Gdańsku
9 stycznia 2012 Szopki Bożonarodzeniowe w kościołach Sopotu
11 stycznia 2012 Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź z wizytą na budowie Centrum AmberExpo - foto Międzynarodowe Targi Gdańskie
13 stycznia 2012 III Spotkanie Opłatkowe Pomorskich Samorządowców z Księdzem Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim Sławojem Leszkiem Głódziem - Foto Jerzy Hlades
14 stycznia 2012 Spotkanie opłatkowe katechetów Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku-Oliwie fot. Karolina Hermann
15 stycznia 2012 Msza św. i Spotkanie Opłatkowe Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku-Oliwie
18 stycznia 2012 Nabożeństwo w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym - Foto Karolina Hermann
19 stycznia 2012 Tydzień Ekumeniczny - Msza św. w Kolegiacie NMP w Gdyni
20 stycznia 2012 Tydzień Ekumeniczny - Nabożeństwo w Kościele Chrześcijan Baptystów - Foto Karolina Hermann
21 stycznia 2012 Tydzień Ekumeniczny - Nieszpory w Cerkwii Prawosławnej
22 stycznia 2012 Tydzień Ekumeniczny - Msza św. w Kościele Polskokatolickim w Gdańsku - Foto Karolina Hermann
23 stycznia 2012 Verba Sacra Wejherowo - Danuta Stenka, Cezary Paciorek, Antonina Krzysztoń, Abp Sławoj Leszek Głódź
24 stycznia 2012 Tydzień Ekumeniczny - Modlitwa Przedstawicieli Wyznań i Religii o pokój w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku-Oliwie - Foto Karolina Hermann
25 stycznia 2012 13:00 Msza św. w 67 rocznicę marszu śmierci z niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof; 18.00 Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - Kościół Ewangelicko-Augsburski w Sopocie
26 stycznia 2012 17.00 Spotkanie Opłatkowe Metropolity Gdańskiego z Gdańskim Oddziałem PTTK; 18.00 Spotkanie Opłatkowe Pueri Cantores Olivenses i Schola Cantorum Gedanensis z Księdzem Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim Sławojem Leszkiem Głódziem
27 stycznia 2012 11.00 Wizyta Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w Centrum CARITAS im. św. Siostry Faustyny w Rumi - Foto Radosław Wyrębiak
28 stycznia 2012 11:00 Spotkanie opłatkowe Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Gdańskiej; 18.30 Zakończenie Roku Jana Heweliusza 1611-2011 - nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Katarzyny w Gdańsku

L U T Y

2 lutego 2012 17:00 Dzień Życia Konsekrowanego u Ojców Cystersów w Gdańsku-Oliwie Przewodniczenie: Ksiądz Infułat Stanisław Zięba Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Gdańskiej
4 lutego 2012 12:00 Pierwsza debata publiczna w sprawie ACTA w Polsce - Sala BHP Stoczni Gdańskiej
11 lutego 2012 10:00 Gdańsk Oliwa. Archidiecezjalne obchody Dnia Chorego fot. Karolina Hermann
12 lutego 2012 15:00 Gdynia - Kolegiata NMP - 86-lecie praw miejskich - Foto Jerzy Hlades
12 lutego 2012 15:00 Sopot. XX Światowy Dzień Chorego fot. Karolina Hermann
19 lutego 2012 Katedra Oliwska - 25 lat Kościelnej Służby Mężczyzn SEMPER FIDELIS - foto Mieczysław Adamczyk
19 lutego 2012 13:00 Transmisja Mszy św. TVP Polonia - św. Andrzeja Boboli w Gdyni-Obłużu - foto Jerzy Hlades
19 lutego 2012 15:00 Charytatywny Turniej Hokejowy - foto Karolina Hermann
19 lutego 2012 16:00 Katedra Oliwska - 25 lat Kościelnej Służby Mężczyzn SEMPER FIDELIS - foto Mieczysław Adamczyk
22 lutego 2012 Środa Popielcowa w Katedrze Oliwskiej - foto Mieczysław Adamczyk

M A R Z E C

1 marca 2012 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Gdańsk Cmentarz Wojskowy - Bazylika św. Brygidy - foto Marcin Jacewicz
1 marca 2012 Bierzmowanie w Parafii św. Kingi w Kowalach - foto Marek Kacperski

W Y S Z U K I W A R K A

uwzględnia wyłącznie zasoby
Archidiecezji Gdańskiej, dostarczając
adekwatnych wyników

B I U L E T Y N
ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

ISSN 2083-4403

Ukazuje się w każdy czwartek. Kompletne źródło informacji z życia Archidiecezji Gdańskiej. Zamów już dziś w wersji elektronicznej, wysyłając maila do Redakcji. Otwórz katalog wszystkich Biuletynów od roku 2009

NAJNOWSZY NUMER

nr 34 23 sierpnia 2012, 305 kB

nr 1 5 stycznia 2012, 579 kB
nr 2 12 stycznia 2012, 243 kB
nr 3 19 stycznia 2012, 174 kB
nr 4 26 stycznia 2012, 317 kB
nr 5 2 lutego 2012, 268 kB
nr 6 9 lutego 2012, 229 kB
nr 7 16 lutego 2012, 202 kB
nr 8 23 lutego 2012, 247 kB
nr 9 1 marca 2012, 157 kB
nr 10 8 marca 2012, 221 kB
nr 11 15 marca 2012, 247 kB
nr 12 22 marca 2012, 480 kB
nr 13 29 marca 2012, 542 kB
nr 14 5 kwietnia 2012, 329 kB
nr 15 12 kwietnia 2012, 282 kB
nr 16 19 kwietnia 2012, 260 kB
nr 17 26 kwietnia 2012, 1,2MB
nr 18 3 maja 2012, 196 kB
nr 19 10 maja 2012, 265 kB
nr 20 17 maja 2012, 319 kB
nr 21 24 maja 2012, 364 kB
nr 22 31 maja 2012, 281 kB
nr 23 7 czerwca 2012, 804 kB
nr 24 14 czerwca 2012, 313 kB
nr 25 21 czerwca 2012, 241 kB
nr 26 28 czerwca 2012, 369 kB
nr 27 5 lipca 2012, 219 kB
nr 28 12 lipca 2012, 152 kB
nr 29 19 lipca 2012, 151 kB
nr 31 2 sierpnia 2012, 153 kB
nr 32 9 sierpnia 2012, 1,5 MB
nr 33 16 sierpnia 2012, 229 kB

M I S J A

Informacja
talent współczesności

O znaczeniu
społecznego
komunikowania
i wydawnictw
w Archidiecezji Gdańskiej

(fragmenty)

Umiłowani Archidiecezjanie Gdańscy,
Szanowni Pracownicy i Właściciele
Środków Społecznego Komunikowania,
Drodzy Włodarze i Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego,

Potrzeby duszpasterskie wykraczają poza stan obecny, pojawiają się nowe wyzwania. Jednym z nich jest konieczność odnowienia dzieł służących społecznej komunikacji w ramach Archidiecezji Gdańskiej, które z różnych względów zakończyły już swoją działalność. Podjąłem więc decyzję o utworzeniu Centrum Informacyjnego Archidiecezji Gdańskiej, a także Wydawnictwa Archidiecezji Gdańskiej „ADALBERTUS”. Chcemy w ten sposób usprawnić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami Kościoła Gdańskiego, środkami społecznego komunikowania oraz wiernymi i całą ludnością, zamieszkałą na terenie Archidiecezji Gdańskiej, a także umożliwić ujednoliconą formę prezentacji literatury teologicznej i religijnej, powstającej w naszej Archidiecezji.

Realizacji tak postawionego celu posłuży wypełnianie przez nowo powstałe Centrum następujących zadań:

- gromadzenie opublikowanych materiałów dziennikarskich, dotyczących Kościoła Gdańskiego oraz ich systematyczna i syntetyczna prezentacja Arcybiskupowi Metropolicie Gdańskiemu;
- zbieranie informacji o wszystkich wydarzeniach kościelnych, religijnych i społecznych na terenie Archidiecezji Gdańskiej, w oparciu o wszelkie dostępne źródła;
- kierowanie Wydawnictwem Archidiecezji Gdańskiej ADALBERTUS;
- redagowanie i wydawanie, najpierw w formie elektronicznej, cotygodniowego Biuletynu Archidiecezji Gdańskiej, który proponuje się jako uaktualniające rozwinięcie Miesięcznika Archidiecezji Gdańskiej oraz objętościowe poszerzenie lokalnej edycji „Gościa Niedzielnego”.

Zdaję sobie sprawę, iż powyższe zamierzenia prezentują się obiecująco, podczas gdy środki ich realizacji pozostają wciąż skromne. Jednakże wielkim współczesnym talentem i kapitałem, z którego będziemy rozliczeni, jest rzetelna i aktualna informacja, której brak poważnie szkodzi dziełu ewangelizacji i szeroko pojętej katechezy. Liczę więc na współpracę z nowo utworzonym Centrum przede wszystkim tych kapłanów, sióstr zakonnych, zakonników, i świeckich, którzy organizują rozmaite wydarzenia o charakterze religijnym: ewangelizacyjnym, duszpasterskim, charytatywnym, kulturalnym, naukowym czy też turystycznym lub rekreacyjnym, adresowane do szerszej społeczności. Z urzędu zaproszone są do współpracy wszystkie Wydziały Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, na czele z Wydziałem Katechetycznym i Duszpasterskim. Otwarci jesteśmy także na wielostronną współpracę informacyjną z Prasą, Radiem, Telewizją oraz Portalami Internetowymi, obecnymi na Pomorzu Gdańskim, z Urzędami i Władzami Lokalnymi, przede wszystkim zaś z Duszpasterstwem Dziennikarzy Archidiecezji Gdańskiej.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

W Gdańsku, 8 grudnia 2008 r.,
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

P R A C O W N I C Y

Ks. Filip Krauze - Dyrektor
Karolina Hermann - RedaktorW S P Ó Ł P R A C A

GOŚĆ NIEDZIELNY
Oddział Gdańsk
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 2
80-330 Gdańsk-Oliwa
tel./fax 058 554 3415
gdansk@gosc.pl

RADIO PLUS 101,7 fm
Katolickie Radio Archidiecezji Gdańskiej
ul. Suwalska 46
80-215 Gdańsk
tel. 058 347 6219
anna.skwarlinska@plusradio.pl